Laatste Berichten

Parochiezone Bertem

Volg het wel en wee van alle parochies in fusiegemeente Bertem via de website www.kerkbertem.be

Gezinsviering 10 december 2017 10u – Advent

Het woord van de profeet Jesaja en Johannes de Doper klinkt ook vandaag als een woord van, uit en voor het hart.

Het woord van de profeet staat te gebeuren. Dromen komen langzaam uit. Hopen is een stap vooruit.

Advent.   Tijd om een hart onder de riem te steken, tijd van God, tijd voor mensen. God trekt het zich aan… opdat ieder de meet kan halen.

“Die wij verwachten, zal komen om te bevrijden”, dat horen wij vandaag uit de mond van de oude profeten.

Zij steken ons daarmee niet alleen een hart onder de riem, maar waarschuwen ook zijn komst niets in de weg te leggen: “Effen een pad voor de Heer!”

Gezinsviering 12 november 2017 10u – Dankviering grootouders en senioren

Zoals in een gewone familie veel met de kinderen wordt rekening gehouden, zo wordt ook in deze gezinsviering – zoals iedere maand – o.a. in de teksten, met kinderen rekening gehouden.  En vandaag  danken we speciaal de grootouders en alle oudere mensen van onze parochie.

Jezus heeft ook als een kind in een gewoon gezin geleefd, zoals mensen ook geboren worden en opgroeien in een gezin. God leeft tussen gewone mensen, en heeft altijd iets te maken met de mensenproblemen en ook de blijdschap van mensen, iedere dag weer.

Het Evangelie van vandaag gaat over waakzaam zijn, verteld in de vorm van een parabel over 10 bruidsmeisjes.

Elke zondag worden we uitgenodigd aan de tafel van de Heer. Ook Hij maakt tijd voor ons en Hij is steeds bereid om naar ons te luisteren en ons te ontmoeten.